Gjerøy Idretts- og Samfunnshus

Hei!
Velkommen til Gjerøy Idretts- og Samfunnshus
sine nettsider!

Her vil du finne du:
Styrets Sammensetning😲

😮Møteinnkallinger
 
🤭 Refferat

Dugnadsliste
🤩

DUGNAD

🤪
Lista som her kommer er ting vi har registrert bør gjøres,  
noe må teknisk etat ta seg av.
 Male biblioteket
 Organisere lagret med merketekst


Med hjelp fra teknisk etat
Skifte glass i ytterdør
Fjerne mose på taket må fjernest
Vedlikehold og oppmaling av parketten i gymsalen
Elektrisk
Takbelysning i hallen
Utedørs kontakt ved Bibliotek
Teleslynge

Fargerik kveldsstemning til
forventning og glede