Lag og foreninger på Gjerøy

Kontaktinformasjon

På Gjerøy finnes det er rikt foreningsliv
med ulike aktiviteter!
😀
😲 

Gjerøy Båtforening, Leder Bent Roar Aakre

Gjerøy Ungdoms- og Idrettslag, leder Finnvald Karlsen

Øyblomsten Hagelag, leder Inger Lise Kvalvik Aakre

Kirkegårdsforrening, leder Gunn Aakre Strøm

Veglysforrening, leder Jim Roger Monsen

Kvinneforrening, leder Kjersti Setvik

Rødøy FSK, Speider NSF

En speidergruppe av Norges Speiderforbund NSF
Har møter hver mandag klokken 17:00 på speiderplassen i Botnan.

Rødøy FSK Speidern,
Leder: Fritjof Harald Strøm
Telefon: 75 09 64 93
Mobil: 99 78 53 75

Gjerøy Helsesport forrening

Vi er ute på turer, på Lille Manna fjellhytta vår, vi sykler med mere.
Vi har planer om egen Roløype til Hestøyskjæran.