Historisk tilbakeblikk

Årsmelding 2005

For prosjektet møtested.

 

Da samfunnshuset ble bygd var det i planene at det skulle inneholde et rom som skulle være bibliotek og møterom.

Rødøy kommune fikk ikke penger til bibliotek, og denne delen lagt på is inntil videre.

I 2004 tok leder av samfunnshusstyret Gunn Aa. Strøm tak i ideen og fikk planene dratt ut av fryseren.

Etter en del telefoner og møter med Solfrid og Kolbjørn Lorentzen, lag og foreninger og

skolens lærere kom Kolbjørn med fø1gende forslag:

Gjerøy var en av de stedene som hadde mistet både post og butikk, som fra gammalt av var småstedenes samlingsplass, der både nyheter og bygdesladder kunne diskuteres, var

forslaget et prøve prosjekt her på Gjerøy, som fikk navnet "Prosjektet møtested" med bibliotek

Prosjektet skulle finansieres med 50/50 midler fra Rødøy kommune og midler til småsamfunn fra fylkeskommunen.

I møte den 6. april 2005 ble planen lagt fram for grenda, som støttet forslaget, og deretter

valgte en arbeidskomité på 3 medlemmer som hadde til oppgave å arbeide videre med saken.

Til styret for prosjektet ble valgt Inger Lise Kvalvik Aakre, Gunn Aakre Strøm og Paul Aakre, samt Solfrid Lorentzen som representant fra kommunen.  Solfrid skulle innkalles etter behov og ønske.

Gruppa konstituerte seg selv med leder, sekretær/kasserer.  Paul ble valg til leder og Inger Lise sekretær/kasserer.

Gruppa fikk klare arbeidsinstrukser og en kort frist til biblioteket skulle være i drift, som ble satt til skolestart høsten 2005.

Arbeidsgruppa er underlagt årsmøte for samfunnshuset.

Med den korte fristen som var satt, ble det en hektisk møte aktivitet.. Solfrid deltok på

Møtene som vi diskuterte inventar og innredning. Hun foretok bestillingene, hun skaffet også de bøker som trentes og som det er beregningen skal utskiftes etter behov.

Lørdag den 13. august 2005 kl. 12.oo åpnet det nye biblioteket for utlån av bøker.

I samråd med rektor ved skolen ble det ble enighet om en åpningstid på alle hverdager fra kl. 13.3o til kl. 15.oo og hver 1ørdag fra kl. 13.oo til kl 15.oo. Lørdagene er det mulighet for å få kjøpe kaffe med noe attåt.

Gruppen sendte et informasjonsskriv til alle husstandene på Øya og kallet inn til

medlemsmøte (orienteringsmøte). Dette for å få reaksjoner fra kretsen og ny ideer (innspill).

Gruppen laget videre en vaktordningsliste for lørdagene for resten av året, der en person fra kretsen fikk ansvaret for biblioteket, koke kaffe og holde orden.

Dette har fungert meget godt.

Vi holdt off. åpning den 5. november der Solfrid og Kolbjørn Lorentzen var tilstede.  Det ble en meget vellykket dag med god mat, et godt fram møte, taler og overrekkelse av bilde til utsmykking av bibliotek rommet.

Rødøy kommune har dessuten kjøpt kaffetrakter og vannkoker til biblioteket.

Inntekter.

Etter budsjett skulle kretsen skaffe tilveie kr. 5.000.00 i aret som egenandel

Vi har hatt lørdagskafé de lørdagene som ikke andre lag eller foreninger har drevet med slikt, og har dessuten hatt en loddbok som ble trekt på den off. åpningen.

Biblioteket har i dag kr. 4.000.- på postgirokonto som er nettoen av driften siste halvår.