Velkommen til Frikirkens infoside

 Her finner du Rødøy Frikirkes hjemmeside
 
http://123hjemmeside.no/R-frikirke

Hvem Hva Hvor

Kontaktadresser:

Pastor:
Finn Tore Eivik
Telefon:
Mobil: 41 67 42 70
e-post:
f-teivik@online.no


Eldste:
Stig Monsen
Telefon: 75 09 60 53
Mobil: 99 37 09 41
e-post: stigmons@start.no

Diakoner:
Solgun Granlund Storhaug
Telefon: 75 09 76 86
Mobil:
e-post: granstor@dcpost.no

Kjersti Setvik                                    
Telefon: 75096423

Menighetens kontonummer: 45143700376

Linker:
http://123hjemmeside.no/R-frikirke
www.frikirken.no
www.fribu.no

Faste aktiviteter

BARNE OG UNGDOMSARBEID:

- Barnesamling
på menighetshuset på Gjerøy, en lørdag i mnd. fra kl. 16.00:

Søndagsskole
i forbindelse med gudstjenestene på Gjerøy

- Ungdomskveld
  
Stort sett annenhver fredag, på Menighetshuset på Gjerøy. Vi starter kl. 19.30. Spill, leker, andakt og salg av bla.a pizza smågodt og brus.

- Speidergrupper

hver mandag se egen link: "Rødøy FSK speidern"

ANNET:

Gudstjenester:
Gjerøy: annenhver søndag
Engseth: en gang i måneden
Selsøyvik: Blant annet ifm. jul, påske og sommer. Ta kontakt for mer informasjon

Bønnesamlinger
Det er bønnesamlinger på Gjerøy hver torsdag kl. 21.00. Kontaktperson er Solgun G. Storhaug,
Telefon: 75 09 76 86

Kvinneforening
Har samlinger med medlemmer fra Selsøyvik, Rangsund og Gjerøy. Programmet består stort sett av sosialt samvær, håndarbeid, ord for dagen - og kaffe/te med noe til. Kontaktperson for foreningen er Kjersti Setvik


Forandringer kan forekomme