Årsmelding 2012

 

ÅRSMELDING 2012

 

Styrets sammensetning:

Leder: Monica Karlsen                  Nestleder: Odd Kåre Kristiansen

Styremedlemmer: Anita Karlsen, Terje Lauritzen og Bjørnar Karlsen.

Ungdomsrepresentant: Nils Kristian Aakre.

Vararepresentanter: Jim R. Monsen, Paul Amundsen og Hallvard Monsen (Ungd.repr.).

Valg komite: Sverre-J. Karlsen og Stig Monsen.

Kasserer: Ingvild Karlsen (valgt utenom styret).

Revisorer: Siri Midttun og Anny Lauritzen.

Medlemstall: voksne, studenter og barn. I alt medlemmer.

Det er avholdt 5 styremøter dette året.

Arrangement: 17.mai hadde vi som vanlig luftgeværskyting med utdeling av vandrepokal til slutt. Vi arrangerte tradisjonell St.Hansfeiring med stort bål på odden ved Ungdomshuset og salg av rømmegrøt mm inne. Dette er et populært arrangement med svært godt oppmøte både av fastboende og feriegjester. I romjula hadde vi kaffekveld på Samfunnshuset, en type arrangement det er lenge siden vi har hatt.   

Dugnad: Før St.Hansfeiringen hadde vi  dugnad både inne og utenfor huset i Botnan, der det ble ryddet, vasket og utført lett vedlikehold i tillegg til at området utenfor ble klippet og ryddet for småkratt og en del trær. Grønt-dugnaden i samarbeid med Hagelaget har gått sin vante gang, det er mye arbeid men når alle bidrar går det greit.

Turløypene: Varden, Fjellmyra og Mannaløypa`s bøker er registrert og trekning av premier gjøres i Årsmøtet. Løypene skal i løpet av kort tid merkes bedre så det blir lettere å finne frem for dem som ikke er så kjente her.

Turnering: Gjerøy UL/IL deltok på Rødøymesterskapet i fotball i Tjongsfjord. AN skrev at Ågskardet og Gjerøy er de eneste lagene som har deltatt hvert år siden oppstart i 1998. Årets resultat ble 4.plass blant 6 lag.

Trening: Mandager er det ball- og steptrim/Zumba, tirsdager er det volleyball, torsdager spilles det innebandy og søndager fotball. Aktiviteten er stor og oppmøtet godt.

Senhøsten fikk vi i tillegg i gang et lite treningsrom på Ungdomshuset. Dette er en midlertidig løsning da det etter hvert skal det etableres inne i storsalen slik at vi kan få inn mere treningsutstyr. Rommet har vært flittig brukt siden oppstart selv om vi har vært forsiktige med å markedsføre det, siden tilbudet ennå er litt lite utstyrsmessig.

Til slutt: Leder takker alle som har bidratt til at våre aktiviteter lar seg gjennomføre.