GUDSTJENESTER

GJERØY

5 januar

19 januar

26 januar

9 februar   Tilsynsbesøk v/ Bjørn Roger Stien

23 februar  Familiegudstjeneste

9 mars     

23 mars    

6 april       Markering av "ny" kirkesal

20 april     1 påskedag kl. 12.00

4 mai

17 mai       kl 12.00

25 mai

8 juni       1 pinsedag kl. 12.00

22 juni

6 juli        Konfirmasjon

 

ENGSETH:

5 januar

9 februar

23 mars

13 april

4 mai

25 mai

 

SELSØYVIK:

17 april      Skjærtorsdag

 

MYKEN:

29 juni?