GRENDEMØTE

Gjerøy Idretts- og Samfunnshus
Søndag 29.mai klokken 17:00

Debattmøte om                                  

KOMMUNEREFORMEN: Nye Bodø kommune


Hvordan kan vi forstå intensjonsavtalen. Hvilke konsekvenser for det for kommunen og øya vår? Hvilke alternativer har vi? Kan storkommune gi oss bedre utviklingsmuligheter eller vil bare forsvinne? Hvem kan svare?

Lokalutvalget inviterer til debatt og håper hele øya blir med.
Om møtet skulle ønske det avslutter vi med folkeavstemming.
 

Ettermiddagskaffen for du på samfunnshuset denne søndagen!

På kommunens nettside, rodoy.kommune.no, er det lagt ut dokumenter hvor du kan lese:                                                                                                                              Høring om kommunereformen
* Politisk plattform- (intensjonsavtale)
* Intensjonsavtale
* Fremdriftsplan

VELKOMMEN!

Arr: Gjerøy lokalutvalHer er noe info om kommunereformen.

For å få hele saken må du gå til Rødøy kommunes nettside.

Fremdriftsplan for kommunereformarbeidet

Kommunestyret har satt ned et forhandlingsutvalg i anledning kommunereformen. Det pågår nå forhandlinger blant syv kommuner om politisk plattform og intensjonsavtale for ny kommune i Ytre Salten, nye Bodø kommune.

Intensjonsgrunnlaget er distribuert til alle husstander og lokalutvalgene, og er publisert på kommunens temanettside om kommunereform

Grensejusteringer skal utredes som en del av kommunereformen. Det vil være behov for ekstra informasjons- og drøftingstiltak i de kretsene som ligger nær og har felles primærtjenester med Lurøy kommune. Dette er hensyntatt i den videre tidsplanen, og i opinionsundersøkelsen.

Det skal gjennomføres en opinionsundersøkelse og avholdes folkemøter og møte med lokalutvalgene, før kommunestyret skal beslutte om Rødøy skal bestå som egen kommune eller å gå inn i nye Bodø kommune i juni. Her finner du fremdriftsplanen.

Tidsplan for kommunereformarbeidet (revidert)

10.-11. mai      
Forhandlingsmøte nye Bodø kommune

12. mai 
Informasjon sendes ut om fremforhandlet avtale, og om den kommende spørreundersøkelsen.

23. mai kl 1300-1445      
Møte med leder pluss en for alle lokalutvalgene, Rådhuset, Vågaholmen

23. mai kl 1700                 
Folkemøte i Øresvik (arr. lokalutvalget).

24. mai 1930. Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik
Folkemøte på Rødøy (arr. rødøy lokalutvalget)

25. mai kl 1800                 
Folkemøte på Nordnesøy (arr. lokalutvalget).
Det vil bli satt opp skyssbåt tilbake til Storselsøy.

30. mai kl 1800
Folkemøte på samfunnshuset i Kila (arr. lokalutvalget)

31. mai-10. juni                  
Opinionsundersøkelse pågår.

23. juni kl 1100                 
Kommunestyret behandler saken, Jektvik.

Folkemøtene er åpne for alle - vi håper en finner et som passer egen tidsplan!

 
Publisert 10.05.2016

Forhandlingsutvalgene i Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Røst, Rødøy og Værøy kommet frem til politisk plattform for "nye Bodø kommune". De syv ordførerene har signert en intensjonsavtale om samarbeidet.

Les hele den politiske plattform, på kommunens nettsider.

Høring om kommunereform

I juni skal kommunestyret ta stilling til om Rødøy kommune skal slå seg sammen med nye Bodø kommune, eller om vi skal bestå som egen kommune.                                                                   Befolkningen skal høres om kommunereformen gjennom en opinionsundersøkelse. Så mange som mulig som er over 16 år i hver krets vil bli ringt opp fra selskapet Opinion i perioden 31. mai til 10. juni. Nummeret som kommer opp i displayet er 73 10 21 00.