Velkommen til vår nettside!

Litt om Gjerøy Kirkegård. Usikker

Gjerøy Kirkegård var i mange år eid og drevet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Rødøy. 

I 1996 ble også denne gravgården overdratt til kommunen, og har siden da vært drevet av Kirkevergen i Rødøy.
 
Gjerøy Kirkegårdsforening ble stiftet i 1991Kul
og har som formål å medvirke til at gravgården blir stelt og vedlikeholdt så godt som mulig.
Vi har avtale med kirkeverge om klipp av plenarealer,
avhending av søppel og tilsyn med bårehus.
 
Utover dette steller vi blomsterbed, planter sommerblomster, ivaretar trær, busker og hekk, kantklipper og ordner opp etter aktivitet på område. 
 
KulVi har ingen ansatte i foreninga og det utføres derfor et betydelig dugnadsarbeid på området.
Men klippingen får vi heldigvis hjelp til av to ungdommer.Kul
 
Foreninga tar ikke oppdrag som justering eller festing av gravstein.
Slike henvendelser går til Kirkevergen i Rødøy:

Solhøyden, 8185 Vågaholmen,  75 09 80 90

 

 Stell av gravsteder.
For dem som ikke selv når å stelle graver,
tilbyr foreninga en slik tjeneste.
 
Det innebære:
* Spar om og luker bed
* Påfyll av jord og gjødsel
* Bestiller, frakter og
* planter blomster
* Kantklipper og
* vanner i sesongen
  • Enkeltgrav kr 200,- Dobbelgrav kr 250,- Blomster kommer i tillegg.

    Vi gjør hele jobben, inkludert bestilling av blomster. Bestilling må da være hos oss innen 25. mai. Dette pga fellesbestilling via Øyblomsten Hagelag.


  • Du kan bestille blomster selv, og få dem plantet når det passer deg. Prisen er den samme.


    * Du ordner selv med bestilling av blomster.
    * Du avtaler med oss om når de kan hentes på kaiet.

Postkontonr: 0530.06.53725, 8195 Gjerøy

kontakt

Lurer du på noe, eller er det noe du tenker vi kan hjelpe deg med, må du gjerne ta kontakte med leder i foreninga, Gunn Aakre Strøm.
Telefon: 75096493 eller 45885195.
mail: gunnaast@online.no