Referat Årsmøte 2012

GJERØY UL/IL

Protokollutskrift fra ÅRSMØTE 30.01.2013 Biblioteket kl.18.00

Oppmøtte: Monica Karlsen, Bjørnar Karlsen, Odd Kåre Kristiansen, Wenche M. Kristiansen, Anita Karlsen, Jim Monsen, Terje Lauritzen, Anny Lauritzen, Nils Kristian Aakre, Ingvild Karlsen, Paul Amundsen, Anita Lykkja, Inger-Lise K. Aakre og Hallvard Monsen.

1.        Åpning ved leder.

2.        Valg av møteleder, sekretær samt 2 personer til å underskrive protokollen. Forslag, møteleder: Bjørnar Karlsen, sekretær: Anita Lykkja, protokoll: Odd Kåre Kristiansen og Ingvild Karlsen. Enstemmig vedtatt.

3.         Sakslista er godkjent.

4.        Leder leste opp årsmeldinga. Godkjent.

5.        Regnskap v/Ingvild. Merknader: «LAM-midler» er lokale aktivitetsmidler. «Trim I Lag-middel», siste halvpart blir delt ut ettersom utstyr er kjøpt og aktivitet satt i gang. Regnskapet er godkjent.

6.        Valg.

Leder: Monica Karlsen. Gjenvalgt (2015)

Nestleder: Odd Kåre Kristiansen. Gjenvalgt (2015)

Styremedlem: Terje Lauritzen. Gjenvalgt (2015)

Ungd.repr.: Nils Kristian Aakre. Gjenvalgt (2014)

Vara, ungd.repr.: Lars Hoff jr. (2014)

Revisor: Anny Lauritzen. Gjenvalgt (2015)

Valgkomite: Sverre-Johan Karlsen. Gjenvalg (2015)

Vara, styret: Paul Amundsen. Gjenvalg (2015)

7.        Premiering av turløypene, jfr. vedtektene.

Varden kr.500,- : Dag Tore Strøm.

Fjellmyra kr.250,- : Sigvart Johan Karlsen.

Manna kr. 250,- : Lydia Kirkesæter

8.        Orientering om Ungdomshuset i Botnan. Tilstandsrapport på gulv v/ Terje L.

Grov konstruksjonsfeil, knekt bjelke.

Egenandel forsikring kr.18.000,-

9.        Treningsavgift for bruk av trimrom på Ungdomshuset. Hva skal dette koste? For alle – lavterskeltilbud. Forslag: Årsmøtet delegerer til styret å avgjøre saken om kontingent. Det er viktig at ungdomsrepresentanten uttaler seg. Vedtatt.

10.     Forslag om 50 % økning på medlemskontingenten.

Forslag 2: Kr.150,- for voksne, kr.100,- for student og kr.50,- for barn.

Forslag 3: Kr.200,- for voksne, kr.100,- for student og kr.50,- for barn.

Forslag 3 enstemmig vedtatt.

11.     Aktivitetsplan. Forslag.

Langfredagsfjære, 29.mars-13

Luftgeværkonkurranse, 17.mai-13

St.Hansfeiring i Botnan m.bål og grøt.

Offentlig fest, 3.august-13

Rødøyløp, 10.aug-13

Nissemars i adventstia.

Juletrefest i romjula.

Vedtatt.

12.     Forslag til medlemmer til Idrettsrådet i Rødøy: Paul Amundsen og Monica Karlsen.

Vedtatt.

 

Referent: Anita Lykkja (sign)

Odd Kåre Kristiansen (sign) og Ingvild Karlsen (sign)