Det er ikke lagt inn noen video

Møte i lokalutvalget

Innkalling til møte i lokalutvalget

onssdag 22. februar, kl 18.30

i biblioteket.

Møtet er åpent for alle som er interesert.

 

Saker til behandling:

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2/17: Orienteringer

Sak 3/17: Valg av representant/personlig vara til driftstyret for Gjerøy Idretts- og Samfunnshus

Sak 4/17: Nytt hurtigbåt og ferjekart

               Utredningen ligger på nfk.no

 Eventuellt

 

Styremøter

 Innkalling til møte i Gjerøy lokalutvalg

 onsdag 4.mai kl 18.00, i biblioteket, Gjerøy Idretts- og Samfunnshus.

 

Saksliste:

Sak 07/16: Orienteringer

 Sak 08/16: Alkoholpolitisk handlingsplan Høringsfrist 8.mai

 Sak 09/16: Kommunal strategiplan. Høringsfrist 24.05.

 Sak 10/16: Kommunereform(er utdelt til alle husstander i kommunen)

 Sak 11/16: Internett og mobildekning

 Sak 12/16: Samordning av lag og foreninger

 Sak 8 og 9 kan leses på kommunens hjemmeside: www.rodoy.kommune.no

 Dette er saklista jeg ser for meg. Skulle det bli knapt med tid kan de siste sakene utsettes.

 Forfall meldes snarest til meg.

 Gjerøy 25.04.16

 Gunn Aakre Strøm(leder)

 

 

Aktuelle saker til lokalutvalget.

Tidsfrister – høringsuttalelser:

Disse to kan du lese på kommunens hjemmeside: www.rodoy.kommune.no

 *Undersøkelse om behovet for boliger

 Samordning av lag og foreninger på øya                                                                      Det er ikke å komme bort fra at vi nå er noen færre folk på øya enn det som skulle vært ønskelig. Arbeidet blir fordelt på færre hender, og noen blir gjengangere i flere styrer. Dermed har behovet for samordning av foreningslivet meldt seg.

 Er dette noe vi ønsker? I så fall hvilke forventninger har vi.                                        Hvilken form og mandat skal det da ha?                                                                     Hvem ønsker å være med?

Velforening har vært luftet, uten å ha definert innhold.

Kan styret for Gjerøy Idretts og Samfunnshus benyttes.

 

23.02.2016 14.54 | Lyder Storhaug | Se side | granstor@dcpost.no

Omorganisering av lag og foreninger: Er det mulig å finne en modell der vi ikke står i fare for å miste tilskuddsordninger så vil sammenslutning være en stor fordel, men dette må tenkes nøye igjennom.